@alna Majka (#1)

@alna Majka, v'sebe pla~e
Vnucite gi te{i
Bol vo gradi, lut ja vie
A niv im se sme{i
Ah, spite vnuci moj
Pak, pak }e dojde toj
]e vi pee za Bitola
Za na{ roden kraj.

Spijat vnuci majka pla~e
O~i solzi leat
Kaj si sinko da gi vidi{
Tvojte mili deca.

Ah, spijat deca tvoj
V'son go slu{at tvojot poj
Stani sine da gi vidi{
Stani sine moj.

Majka pla~e, solzi te~at
Sinot svoj go `ali Blagoj Petrov - Kara|ule
Vo misli go gali.

Of, edinec moj ti V'grad bolka ti ni svi
Stani ~edo pejni pesna
Stani ne mi spi.