Vo Tu|ina Dale~na

Diskos EDK-5042

Vo tu|ina dale~na
Slatka moja qubov
Da te najdam da se raduva{
Da se raduva{.

Refren:

Crna tu|ino, zemjo dale~na,
Vrati mi ja radosta
Te{ko boluvam.

Mnogu vreme mina ne te vidov,
Ja sza tebe ni{to ne razbrav
Sekoj den za tebe solzi ronam
I }e umram vo jadovi.

Refren:

Ako ne se vrati da me vidi,
Na srceto rana jas stavam
Za tebe taa ~ama jas ja pijam
I }e umram od jadovi.

Refren: