Vata{a

Mi zaplakalo seloto, seloto Vata{a.
Trinajest rosa mladinci nosat,
Mokli{ko gore v'dolovi.
Celoto selo stanalo, stanalo na gora.

Dajte gi vamo na{ite deca,
Ej, vie kleti krvnici.
Xelati kleti ne slu{a, ne slu{a narodot.

Mitralez ogan frlija pogan,
V'gradite ma{ki mladinski v'seloto.
Po tija rami{ poliwa rodni,
Ridi{ta goli tekve{ki.

Togaj se narod podigna, podigna iqadno,
I trgna smelo da zatre seme,
Fa{isko, kleto, za navek.