Tu|inata Pusta Da Ostane

Tu|inata pusta da ostane,
Taa od libeto me razdeli.
Taa od libeto me razdeli,
[to go qubev vreme tri godini.

Site pe~albari si dojdoa
Samo mojto libe ne se vrati.
]e ve pra{am mladi pe~albari
Dali go vidovte mojto libe.

Dali go vidovte mojto libe
Od pe~alba doma da si ide?
Dewe no}e na porti go ~ekam
Vezden pla~am i na nego mislam.

Na treta godina pismo prati
I mi pi{e nema da se vrati.
Ne se vra}a druga si zaqubil
I za pea toj si se o`enil.