Tri Godoni Libe

Tri godini libe nie se sakavme libe Mari~e
Lo{a duma libe nie ne rekovme
za da se razdelime.
Seka ve~er libe ti mi zboruva{e libe Mari~e
]e te zemam libe jaze za nevesta vek da vekuvame.

Ka`i, ka`i libe {to ti se stori
ta {to me zaboravi
Tri godoni stanaja otkako me zaqubi,
libe Stojane.

Ne sum te bre libe jaze, zabravilo libe Mari~e
Tuku crna zemja lice mi pokrilo,
ta sum te zabravilo.

Tuku crna zemja lice mi pokrilo,
za Makedonija.