Tinka Idi Od Bitola

Tinka idi od Bitola
Jon~e idi od rabota
More bre, more Jon~e
Lele bre, lele Tinke
Jon~e idi od rabota.

Refren:

Ajde Tinke elaj ti libe le
Da te zemam za nevesta.

Se sretile me|u Resen
Me|u Resen i Jankovec
More bre, more Jon~e
Lele bre, lele Tinke
Me|u Resen i Jankovec.

Refren:

Tinka mu veli na Jon~eta
Zapri go Jon~e tvojto kow~e
More bre, more Jon~e
Lele bre, lele Tinke
Zapri go Jon~e tvojto kow~e.

Refren:

Ajde Tinke ajde du{o
So ednata raka, }e go teram -2
So drugata }e te gu{kam.
More bre, more Jon~e
Lele bre, lele Tinke
So drugata }e te gu{kam.

Refren:

Ajde Tinke, elaj ti libe le
Da te zemam za nevesta
Sakam, Jon~e, sakam bre
Libe le,
Da ti bidam jas nevesta.