Tamu Dolu Krivola~ko,
Crveni Bregovi (#1)

Tamu dolu Krivola~ko, Crveni Bregovi
Padna junak za sloboda, za Makedonija.

So krvni~ka policija borba vode{e,
Cel den on se sra`uva{e i im vika{e:

Vi krvnicki na narodot, nadvor od tuka
Makedonija se diga, vas da istera.

Ja sum ~esen makedonec, krv makedonska,
Va{te race ne se davam, sam se ubivam.

Spi spokojno na{ junaku, Nikola Petrov.
Ti zagina za sloboda, za Makedonija.