Tamu Dolu Krivola~ko,
Crveni Bregovi (#2)

Tamu dolu Krivola~ko, Crveni Bregovi,
Umre junak Makedonce Nikola Petrov.

So fa{ista policija borba vode{e,
Cel den on se stra`uva{e i im vika{e: (2 pati)

"Vi krvnici na narodot, nadvor od tuka,
Makedonija se diga vas da istera". (2 pati)

"Jas sum ~esen Makedonec, krv makedonska,
Va{ite rade ne se dava{, sam ubivam!" (2 pati)

Spij spokojno, na{ drugaru, Nikola Petrov,
Ti zagina za sloboda, za Makedonija. (2 pati)