Site Devoj~iwa
Mamo Se Ma`ija

Jugoton EPY-3379

Site devoj~iwa, mamo, se ma`ija,
Najubavi momci zedoa;
A jas najmalata, najubava moma,
Si ostanav, mamo, bez k'smet.

Jas si go zedov mladoto bekriv~e,
[to mi pie vino, rakija,
Vezden mi odi, mamo, po meani,
Pie, lumpuva, lumpuva do zori.

Seka ve~er, libe, odam po meani,
Se za taa pusta rakija,
A koga se vra}am, libe, od meana,
Udri, mavaj, mavaj po mene.