Si Zaqubiv Edno Mome

Jugoton EPY-3338

Si zaqubiv edno mome
Mnogu ubavo, mnogu ubavo.
Taja mene ne saka{e
Jas ja sakab bez da znae
Sé zaradi drug, sé zaradi drug.

Jas otidov da ja baram
Za nevesta, za nevesta.
Jas otidov da ja baram,
Majka i ne ja dava{e
Sé zaradi drug, sé zaradi drug.

Dojde vreme da ja zemam
Za nevesta, za nevesta
Dojde vrema da ja zemam.
Legna mome se razbole
Sé zaradi drug, sé zaradi drug.