Razgrani Granka

Jugoton EPY-3338

Razgrani granka maslinka, haj, haj, haj,
I pod maslinka devoj~e, haj, haj, haj.
Na granka veli govori, haj.

Tri godini sum go ~ekala, haj, haj.
^etvrta godina toj dojde
I na devoj~e zboruva.

Ma`i se mome, ma`i se
Dosta si moma odila.