Rajna Na Porti Stoe{e

Rajna na porti stoe{e, mila mamo,
Rajna na porti stoe{e, (2 pati)
Libeto si go ~eka{e.

Ozdola ide mlad junak, mila mamo,
Ozdola ide mlad junak (2 pati)
I nosi pismo za Rajna.

Rajno le, mome ubavo, lele, ubavo,
Rajno le, mome ubavo, (2 pati)
Nosam ti pismo od dru`ba.

Rajna na junak duma{e, lele duma{e,
Rajna na junak duma{e,
[to }e mi pismo od dru`ba,
koga mi libe zagina.