Rajna Na Penxer Sede{e

Rajna na penxere sede{e
I svilen f'stan si veze{e
Of Rajne, Rajne na Maznevi
Umrev zaginav za tebe
Rajna na penxere sede{e
I{aret na Kiro mu dava{e
Of, Kiro, Kiro na Jar~ebi
Umrev zaginav za tebe
Kiro na Rajna i vele{e
Elaj mi Rajne elaj mi
Elaj mi Rajne pri mene
Stara qubov da si povrneme
Stara qubov da si povrneme
Nie dvama da se zememe.