Podranila Cena

Jugoton SY-1135

Podranila Cena za voda studena
Of, na moje srce Ceno, ogin gore{e. (2 pati)

Refren:

Of, Ceno, Ceno sevda golemo
Izgore me Ceno mori
Zapali me du{o.

Ceninoto lice, crveno jabol~e
Of, na moje srce Ceno, ogin gore{e. (2 pati)

Refren:

Ceninata snaga tanka polovina
Of, na moje srce Ceno, ogin gore{e. (2 pati)

Refren: