Oj, Ti Mome Ludo Li Si

Oj, ti mome ludo li si, lele,
[to qubi{, {to mami{ moeto brat~e?
Sam ti se brati la`e, lele,
Po mojve, po mojve zrnive o~i;
Po mojve, po mojve gajtanli ve|i.

Oj, ti mome ludo li si, lele,
[to qubi{, {to qubi{ mojeto brat~e?
Sam ti se brati la`w, lele,
Po pojava, po mojava rusava kosa;
Po mojva, po mojva ravna snaga.