More Sokol Pie
Voda Na Vardarot

More sokol pie voda na Vardarot, (2 pati)
Jane, Jane le belo grlo,
Jane, Jane le belo grlo.

More oj, sokole ti juna~ko pile (2 pati)
Jane, Jane le belo grlo,
Jane, Jane le belo grlo.

More ne vide li junak da pomine, (2 pati)
Jane, Jane le belo grlo,
Jane, Jane le belo grlo.

Junak da pomine s'devet quti rani, (2 pati)
Jane, Jane le belo grlo,
Jane, Jane le belo grlo.

S'devet quti rani site kur{umlii (2 pati)
Jane, Jane le belo grlo,
Jane, Jane le belo grlo.

A deseta rana s'no` e probodena, (2 pati)
Jane, Jane le belo grlo,
Jane, Jane le belo grlo.