More Koga Odev

Jugoton EPY-3304

More koga odev mila mamo
Kow da pojam na kladenec
More tam si najdov mila mamo
Edno li~no ludo mlado.

More o~ite i ~ere{ovi
Liceto i zlatno sonce
Ajde u~i majko podu~uvaj
[to da pravam da ja zemam.

Ajde slu{aj sinko stara majka
Ne luduvaj po mometo
Ajde mometo e posvr{eno
Vo kom{ii za \or|ija.