Mirjano Mori, Mirjano

Mirjano mori, Mirjano,
Slu{aj {to veli \or|ija;
Aman, aman,
Slu{aj {to veli \or|ija.

^iflikot }e si prodam,
Tebe Mirjano da zemam;
Aman, aman,
Tebe Mirjano da zemam.

Kolku ti ~ini ~iflikot,
Tolku mi ~ini liceto;
Aman, aman,
Tolku mi ~ini liceto.

Nivite }e se prodadam,
Tebe Mirjano da zemam;
Aman, aman,
Tebe Mirjano da zemam.

Kolku ti ~inat nivite,
Tolku mi ~inat ve|ite;
Aman, aman,
Tolku mi ~inat ve|ite.