Mila Majko Mojto Libe

Mila majko mojto libe ne mi e doma.
Mi otide na tu|ina taga golema
Pomonaa tri godoni kako go nema
Nitu pi{e nitu ide mene da vidi
Barem edna{ da go vidam doma da dojde
Ili na son da go vidam kako na jave
Mi oblekol mor dolama duri do zemja
Da go sretnam, da go vidam he go poznavam.