Len~e Bolno Le`i

Len~e bolno le`i, Len~e bolno le`i,
Veke tri godini i devet meseci (2 pati)

Nad glava i stoi, nad glava i stoi,
Nejna stara majka i na Len~e zbori (2 pati)

Stani,stani Len~e, stani stani }erko
Strajnici ti do{le, strojnici skopjani (2 pati)

Kako do{el majko taka nek si odat
Jas si \qubam majko mojto prvo libe
Mojto prvo libe, libe strumi~an~e.