Koga Si Trgnav V'tu|ina

Koga si trgnav v'tu|ina
Dafino, libe, Dafino
Kraj tvojte porti pominav
Moj galabe i solzi proronav.

Otka`uva{ li libe otka`uva{
Od tvojta verna si qubov
Dumite da si prispomni{ moj galabe
Nazad da se vrati{.

Va{iot ~air da plamni
I va{ta ku}a da izgori
I tvojto angelsko lice moj galabe
Vo mojve race da padni.