Kito Mome

RTB EP-12752

Kito mome, Kito du{o,
[to te mama kara, {to te mama kara.
[to te mama kara Kito,
Se po ve~erina, se po mese~ina.

Refren:

Kito le mome ubavo
Kito le sevda golema. (2 pati)

Mene mama kara ludo
Se zapadi tebe, se za radi tebe.
Koga pominuva{, ludo,
Kowa razigruva{ so jabolka frla{.

Refren:

Ludo le, sevda golema
Ludo le, prvin meraku. (2 pati)

So jabolke frli, ludo,
Po gerdan me udri, po gerdan me udri.
Gerdan~e mi tropna, ludo,
Na mama i tekna, oti ti doa|a{.

Refren:

Ludo le, sevda golema
Ludo le, prvin meraku. (2 pati)

Na mam i tekna, ludo,
I{aret mi dava{, i{aret mi dava{.

Refren:

Ludo le, sevda golema
Ludo le, prvin meraku. (2 pati)