Ki~ice Bujna Golema

Jugoton EPY-3568

Ki~ice bujna golema
Daj mi no` da se probodam. (2 pati)

Daj mi no` da se probodam
Zaradi na{to makalo.

Imate momi, momi ubavi
A ergeni vi se glupavi.

Ne znajat momi da qubat
Sal znajat vino da pijat
I bela quta rakija.