Kate, Li~no Devoj~e

Kate, li~no devoj~e,
Ajde da se zemime. (2 pati)

Kako }e se zememe,
Koga pari nemame. (2 pati)

Ako pari nemame,
Golem sevdak imame. (2pati)

Pari }e spe~alime,
Ku}a }e papravime. (2pati)