Kadisuj Bre Ludo Mlado

Jugoton EPY-3568

Mnogu merak mila majko
Skoro jaz }e umram,
Dva meraka, dva sevdaha
Skoro odat vo groba.

Kandisuj bre, ludo mlado,
[to ti daba majka mi
Mama dava ludo mlado
Trieset `olti `oltici
Tate dava ludo mlado
Edna bav~a crnici.

[to da pravam, {to da ~inam
Koga e lo{a majka ti?
Ne ti daba da zaqubi{
Od li~nite ergeni.

Mnogu merak mila majko,
Skoro jaze }e umram.
Kandisuj bre, ludo mlado,
[to ti dava tatko mi.