Junak Vrvi Niz Poqana Zelena

RTB EP-12733

Brzaj kon~e, brzaj da prestigneme
Junak vrvi niz poqana zelena
Em si vrvi, em na kon~e govori:

Brzaj kon~e, brzaj da prestigneme
Da ideme kaj {to bevme zav~era.

Tamu ima do tri momi ubavi
Prvata e ubavica ne tolku.

Vtorata e prodaj kon~e zemi e,
Tretata e sam zala`i se zemi ja.