Jovano, Jovanke

Jovano, Jovanke,
Kraj Vardarot sedi{, mori,
Belo platno beli{
Belo platno beli{ du{o
Se na gore gleda{.

Jovano, Jovanke,
Tvojata majka, mori,
Tebe ne te pu{ta,
So mene da dojde{, du{o,
Srce moe, Jovano.

Jovano, Jovanke,
Jas te tebe ~ekam, mori,
Doma da mi dojde{,
A ti ne doa|a{, du{o,
Srce moe, Jovano.