Jas Se Vqubiv Mamo

Jas se vqubiv, mamo,
Vo mlado mom~e,
Mlado mom~e, mila mamo,
Ej, od kom{ii
[tom go vidam, mila mamo
Srceto mi igra,
Mamo, daj me za nego
I~ ne mo`am bez nego.
Ako me dade{ za nego,
Sre}na }e bidam so nego.

V nedela me sretna
Dolu na ~e{ma,
Se nasmeja, mila mamo,
Tibko me pra{a:
"Dali saka{ mila Mare
Moja da bide{?
Mare ajde za mene
I~, ne mo`am bez tebe.
Ajde Mare za mene
Sre}ni da si bideme."

[tom go qubi{ }erko,
Sre}no neka e,
Ka`i mu ti na mom~eto
Zet }e mi bide.

Neka vika mila }erko
Kitni svatovi
Nek se ~uje daleku
Ovde svadba }e bide,
I vas mili kom{ii
Na svadba ve kanime.

Tekst i muzika: A. Sarievski