Dojdi Majko Ispratime

Dojdi majko ispratime
Jas }e si odam
Jas }e odam mila majko
Mnogu daleku
Of, majko le tu|a tu|ina
Jas }e odam mila majko
Mnogu daleku
Da gi vidam mila majko
Na{ite bra}a
Da zapejme mila majko
Pesma ubava
Of, majko le pesna ubava
Pesna pejme solzi lejme
Za rodinot kraj.
Koga stignav mila majko
V'tu|a tu|ina
Tamu sretnav mila majko
Bra}a i sestri
Of, majko le bra}a i sestri
Pesna pejme solzi lejme
Za rodinot kraj.