Dafina Bolna Legnala (#1)

Dafina bolna legnala
Nad glava i tri doktora.
Bolna e bolna pre bolna
]e umre mlada Dafina. (2 pati)

Ah, mila moja maj~ice,
Povikaj mi go libeto,
Dva zbora da mu prozboram
Do srce da go izgoram.

Do dek ne ~inam godina (2 pati)
Bela ruba da ne nosi,
Bela ruba da ne nosi
Drugo libe da ne prosi.