Dafina Bolna Legnala (#2)

Dafina bolna legnale,
Nad glava i tri doktora,
Bolna e bolna, prebolna, (2 pati)
]e umre mlada Dafina.

"Oj majko, mila maj~ice,
Vikni go moeto libe,
Dva zbora da mu prozboram, (2 pati)
Do srce da go izgoram.

Dur ne pomine godina,
Da nosi crna ko{ula,
Dur ne pominat dve godini, (2 pati)
Drugo mome da ne qubi".