Crno Mu Bilo Pi{ano Na Aleksandre Turunxe

Crno mu bilo pi{ano,
Na Aleksandre Turunxe,
[esnajest godini vojvoduval
Na sedamnajseta go fatile.

Na nozi te{ki bukagii,
Na gradi te{kot {umruk.
Na raci ~ift belezici,
Na gu{a drobinot sinxir.

I go odvele v Bitola,
Vo bitolskite apsani,
Go kladoa vo dolapi,
Vo te{ki prangi `elezni.

Crno mu bilo pi{ano,
Na Aleksandre Turunxe,
Na besilka go odnesoa,
Na besilka na At-pazar.