Bolen Le`i Mlad Stojan

Bolen le`i mlad Stojan,
Bolen le`i i }e umre;
Nad glava mu mladata nevesta
S ma{ko dete na race
Solzi rodi, solzite i kapat,
Po Stojanovo lice.

Stojan se podrazbudi i tiho i govori
Neveno li, ti mladata nevesto
[to mi ladi licevo
Dali sitna rosa podrosuva,
Ili silni do`dova?

A Nevena mu veli;
Stojane bre stopane
Nitu sitna rosa podrosuva,
Nitu silni do`dovi,
Moive solzi po lice ti kapat.

Od selanski nepravdini.
Sinojka kaj ~e{mata selani se zbiraa
Zbor zborveja, koga ti }e umre{
Dete da mi zadavat
Mene me grabnat, daleku odnesat
Za pari me prodadat.