Bolen Le`am

Diskos EPY-3386

Bolen le`am mamo mori,
Srceto mi gori,
Srceto mi gori mamo,
Ona ne mi zbori.

Refren:

Milka, du{o Srceto mi gori mamo,
Milka ne mi zbori.

V~era ve~er aber dojde,
Milka za drug pojda,
Milka za drug pojde mamo,
Prokleti du{mani.

Refren:

Bolen le`am i }e umram,
Zarad mojto libe,
Zarad mojto libe mamo,
Milka Pajtonxiska.

Refren: