Bitola Moj Roden Kraj

Bitola, moj roden kraj,
Vo tebe sum roden,
Mene si mi mil!

Bitola, moj roden kraj,
Jas te sakam od srce znaj!
Bitola, moj roden kraj,
Jas te sakam za tebe peam.

Mnogu gradovi i sela jas projdov,
Kako tebe mil za mene
Nigde ne najdov.

Bitola, moj roden kraj,
Jas te sakam od srce znaj!
Bitola, moj roden kraj,
Jas te sakam za tebe peam.

Ej, roden kraj bi li koj mo`el,
Zbogum da ti ka`e
Da ne zapla~e?

Bitola, moj roden kraj,
Jas te sakam od srce znaj!
Bitola, moj roden kraj,
Jas te sakam za tebe peam.