Ajde, Ajde

Ajde, ajde mome Stojne,
Ajde, ajde mome Stojne Da begame. (2 pati)

Ne sum moma za berawe
Ne sum moma libe \or|i Za berawe. (2 pati)

Imam platno za belewe
Imam platno libe \or|i Za belewe. (2 pati)

Ostavi go na majka ti
Ostavi go mome Stojne Na majkati:
Neka beli mome Stojne Em da pla~i.