A Bre, Makedon~e,
Kade Se Sprema{

A bre, Makedon~e,
Kade se sprema{?
Borba te ~eka,
Borba za sloboda.

Neka razberat,
Krvavi fa{isti,
Makedonsko ime,
Nema da zagine.

Momci nakiteni,
Momi naredeni,
V borba mi vlagat.
Borba za sloboda.